top of page

DEUCE

Alys: Ella Peel

Daf: Daniel Lloyd

Bethan/Gwestai: Mari Beard

Sylwebydd Un: Gareth John Bale

Sylwebydd Dau: Mali Ann Rees

Awdur: Lisa Parry

Cyfarwyddwr: Zoë Waterman

Golygu sain a dylunio: Rhys Young ar gyfer Stiwdios Hoot

Cyfieithydd: Branwen Davies

deuceTEXTorange.jpg

Mae’r seren tennis iau, Alys Harris yn llewygu wrth serfio ar gyfer y bencampwriaeth yn Wimbledon. A hithau mewn coma yn yr ysbyty, caiff ymweliad gan ei diweddar dad. All Daf, cyn-chwaraewr tennis, helpu Alys i wneud synnwyr o'i llewyg a pherswadio ei ferch i ddychwelyd i fywyd heb dennis?

 

Drama bwerus a theimladwy, sy’n rhoi cipolwg ar gardiomyopathi hypertroffig (HCM) a sut mae’n effeithio ar gydberthnasau, breuddwydion a mwy.

 

Mae Deuce yn ddrama bodlediad a gynhyrchwyd gan Theatr Illumine mewn partneriaeth â Phartneriaeth Genomeg Cymru a Pharc Geneteg Cymru.

Gyda diolch i: Cardiomyopathy UK; Dr Rachel Irving, Cofrestrydd Arbenigol mewn Geneteg Glinigol, Gwasanaeth Genomeg Feddygol Cymru Gyfan; Donna Duffin, Cwnselydd Genetig Penodedig, Gwasanaeth Genomeg Feddygol Cymru Gyfan.  

D13
D6
D8
D3
bottom of page